Louis-Philippe Kerkhove

ir. Louis-Philippe Kerkhove is doctoraal onderzoeker bij de vakgroep operationeel onderzoek aan de

UGent. Dit academisch team bundelt zijn krachten met externe consultants om zo oplossingen op maat

te ontwikkelen voor operationele bedrijfsprocessen. Meer informatie hierover kunt u terugvinden op:

www.optimizedwarehousing.com

Expertartikel: The right tool for right the job: Optimalisatietechnieken

Professionals die actief begaan zijn met operationele bedrijfsprocessen worden vaak geconfronteerd met problemen waarbij een eenvoudige spreadsheet-berekening niet langer volstaat om een adequate oplossing te bekomen. Wanneer dergelijke problemen zich stellen wordt men genoodzaakt om meer geavanceerde optimalisatietechnieken te gebruiken. Dit artikel gaat dieper in op de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen wanneer dergelijke optimalisatietechnieken niet voor de correcte doeleinden worden aangewend. Tijdens de laatste decennia zijn enorm veel

Expertartikel: Simulatie als strategische tool voor warehousing

Het nemen van de juiste strategische beslissingen voor uw warehousing operaties is slechts mogelijk wanneer de potentiële impact van verschillende strategieën correct kan worden gekwantificeerd. Simulatie is een van de manieren waarop de financiële en operationele impact van operationele wijzigingen kan worden berekend. Het doel van dit artikel is meer inzicht te verschaffen over het waarom van simulatie, met name de voordelen die deze techniek kan bieden boven andere methodes