Transport & Distribution

Vacaturesite Logistiekjobs.be gelanceerd

Vlaanderen heeft er weer een jobsite bij. Logistiekjobs.be. Al vinden we deze voor de verandering wel interessant. Logistiekjobs.be zal zich enkel toespitsen op logistieke, transport en supply chain vacatures. En wat nog interessanter is, bedrijven kunnen hun functies helemaal heel goedkoop publiceren. Christophe Slegers van Logistiekjobs.be stelt: “Ons marketingplan is niet gericht op het promoten van ons merk. Het is wel gebaseerd op het bereiken van het juiste publiek. We willen niet

Waterwegen blijven bevaarbaar

De waterwegen in ons land blijven ondanks de hevige wintertoestanden bevaarbaar. Dat laat de nv Waterwegen en Zeekanaal weten. Voor vervoer van goederen blijven de waterwegen dus een goed alternatief voor de wegen en de spoorwegen. De sluizen werken optimaal en er doet zich op dit moment nog geen ijsvorming voor. Als de vorst zich doorzet, zullen er ijsbrekers ingezet worden om de logistiek en transport in ons land te ondersteunen.  Bron:

Lonen zijn lager in de logistieke sector

De Belg verdient gemiddeld 3.004 euro bruto per maand. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Vacature. Bijna 63.200 Belgen deden er aan mee door hun salaris mee te delen. Opvallend is dat de logistieke sector gemiddeld zo’n 7% lagere lonen uitbetaald. Daarmee staat de logistieke sector bij de minst betalende. Over het algemeen hebben de lonen de voorbije twee jaar nauwelijks bewogen. Enkel schaarse diploma’s doen het beter. Veel

Cammaert Trucks tekent contract met Stad Antwerpen voor 160 bedrijfsvoertuigen

IVECO dealer Cammaert Trucks heeft een akkoord met STAD ANTWERPEN ondertekend voor de levering van zware bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5 ton GVW over de komende vijf jaar. Het contract heeft de administratieve vorm van een “aankoopcentrale” en voorziet in de gespreide levering van ongeveer 160 voertuigen, onderdelen en diverse diensten aan STAD ANTWERPEN en andere aan de stad gerelateerde ondernemingen en instellingen. Het gaat om een levering van de

Lichte bedrijfsvoertuigen max 155gr CO2 uitstoot tegen 2020

Tegen 2020 mogen nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen nog maar 155 gram CO2 per km uitstoten. Dat werd besloten tussen de Europese lidstaten. De Europese Commissie had een voorstel gedaan om de grens op 135 gr/km vast te leggen. Maar dat ging dus niet door. De grens wordt geleidelijk naar beneden getrokken. Tegen 2017 ligt de grens op 175 gram/km. In December passeert dit akkoord via het Europees Parlement waar het eerst

Einde nabij voor NMBS Logistics?

De NMBS Holding voert de druk op de vakbonden op. Als er tegen 26 november geen akkoord is over NMBS Logistics, dan zal de holding de goederenactiviteiten niet herkapitaliseren. Als de beloofde 135 miljoen euro niet op tafel komt, is het op te richten NMBS Logistics gedoemd te mislukken. Dinsdag leek alles nog goed te gaan. Er lag een ontwerp van sociaal akkoord op de tafel, en de belofte van

Trage start voor verplichte nascholing truckers

Tegen 2016 moeten vrachtwagenchauffeurs om de vijf jaar een nascholing volgen. Deze duurt 35 uur en is verplicht. Als ze dat niet doen, dan vervalt hun rijbewijs C/D. De bijscholing zal gegeven worden door een aantal gecertificeerde bedrijven zoals Touring.  Volgens hen alles maar heel traag op gang. Slechts weinig nascholingen zijn tot nu toe uitgevoerd en de mobiliteitsorganisatie vreest voor een grote achterstand. “De kans dat duizenden beroepschauffeurs tegen begin

kilometerheffing kan ook zonder Nederland

Vlaanderen is van plan om binnen drie jaar een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Volgens Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken is de instemming van Wallonië en Brussel hiervoor cruciaal. Een samenwerking met Nederland is echter niet noodzakelijk. In het Vlaamse regeerakkoord staat echter dat de heffing zoveel mogelijk moet afgestemd worden met Nederland. Maar in het Nederlandse regeerakkoord raakte dit er echter niet door. Crevits

De vervuiler betaalt

Vanaf 1 januari zullen schippers in de binnenvaart moeten betalen voor hun afval. In ruil mogen ze hun afvalstoffen afgeven bij een van de ontvangstinrichtingen  langs de waterwegen. Het systeem hanteert het principe “de vervuiler betaalt”. In Belgie zal ITB de bijdragen innen en de financiering van de ontvangstinrichtingen op zich nemen. Betalingen gebeuren met een ecocard. Bron: De Lloyd