Transport & Distribution

Lichte bedrijfsvoertuigen max 155gr CO2 uitstoot tegen 2020

Tegen 2020 mogen nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen nog maar 155 gram CO2 per km uitstoten. Dat werd besloten tussen de Europese lidstaten. De Europese Commissie had een voorstel gedaan om de grens op 135 gr/km vast te leggen. Maar dat ging dus niet door. De grens wordt geleidelijk naar beneden getrokken. Tegen 2017 ligt de grens op 175 gram/km. In December passeert dit akkoord via het Europees Parlement waar het eerst

Einde nabij voor NMBS Logistics?

De NMBS Holding voert de druk op de vakbonden op. Als er tegen 26 november geen akkoord is over NMBS Logistics, dan zal de holding de goederenactiviteiten niet herkapitaliseren. Als de beloofde 135 miljoen euro niet op tafel komt, is het op te richten NMBS Logistics gedoemd te mislukken. Dinsdag leek alles nog goed te gaan. Er lag een ontwerp van sociaal akkoord op de tafel, en de belofte van

Trage start voor verplichte nascholing truckers

Tegen 2016 moeten vrachtwagenchauffeurs om de vijf jaar een nascholing volgen. Deze duurt 35 uur en is verplicht. Als ze dat niet doen, dan vervalt hun rijbewijs C/D. De bijscholing zal gegeven worden door een aantal gecertificeerde bedrijven zoals Touring.  Volgens hen alles maar heel traag op gang. Slechts weinig nascholingen zijn tot nu toe uitgevoerd en de mobiliteitsorganisatie vreest voor een grote achterstand. “De kans dat duizenden beroepschauffeurs tegen begin

kilometerheffing kan ook zonder Nederland

Vlaanderen is van plan om binnen drie jaar een kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren. Volgens Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken is de instemming van Wallonië en Brussel hiervoor cruciaal. Een samenwerking met Nederland is echter niet noodzakelijk. In het Vlaamse regeerakkoord staat echter dat de heffing zoveel mogelijk moet afgestemd worden met Nederland. Maar in het Nederlandse regeerakkoord raakte dit er echter niet door. Crevits

De vervuiler betaalt

Vanaf 1 januari zullen schippers in de binnenvaart moeten betalen voor hun afval. In ruil mogen ze hun afvalstoffen afgeven bij een van de ontvangstinrichtingen  langs de waterwegen. Het systeem hanteert het principe “de vervuiler betaalt”. In Belgie zal ITB de bijdragen innen en de financiering van de ontvangstinrichtingen op zich nemen. Betalingen gebeuren met een ecocard. Bron: De Lloyd

Leterme bespreekt ijzeren Rijn met Merkel

Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, heeft een gesprek gehad met premier Yves Leterme. Dat ging over bilaterale en Europese dossiers als de IJzeren Rijn. Leterme benadrukte het belang van de spoorverbinding tussen de Belgische havens en het Ruhrgebied voor het transport van goederen. Het dossier van de IJzeren Rijn loopt al jaren stroef omwille van kwesties over de kostenverdeling en omdat er geen besluiten genomen worden over het traject dat

Rent-a-ship met vertraging toch van start

Vanaf 1 november varen 200 schepen onder de vlag van Rent-a-Ship. Het intitiatief beoogt meer transparantie in de sector van de binnenvaart. Ondernemers in de binnenvaart organiseren zich en presenteren zich gezamelijk. Op die manier moet er meer transparantie komen over de kosten, maar moet er ook een evolutie komen naar een efficiëntere aanpak van het transport. Doel hier is een betere service en hogere betrouwbaarheid. Rent-a-Ship baseert zijn beleid

MSC Emanuela gedoopt in haven Antwerpen

Zaterdag is de MSC Emanuela, een nieuw containerschip, gedoopt in het Delwaidedok in de haven van Antwerpen. Dat gebeurde door Emanuela Borniotto, de 22 jarige dochter van de baas van MSC Italcatering. De Emanuela is één van de grootste containerschepen in de wereld. Ze is 366 meter lang en 51 meter breed. Het schip kan 13.800 containers laden. Het schip werd gebouwd in Zuid-Korea, maar werd daar dus niet gedoopt

Belgische transporteur Giraud failliet

De rechtbank van koophandel in Kortrijk heeft de transportfirma Giraud failliet verklaard. Bij de transporteur werkten zesenvijftig mensen die allemaal hun job verliezen. Volgens de vakbonden is het faillissement geen echte verrassing. Het bedrijf had eerder al grote moeilijkheden. Een herstructurering in 2008 heeft het bedrijf niet opnieuw rendabel kunnen maken. Twee curatoren, aangesteld door de rechtbank bekijken de mogelijkheid om een overnemer te vinden. De vakbonden denken dat de

Vorderingen bij sociaal overleg Brussels Airport

Er zijn vorderingen bij het sociaal overleg bij Brussels Airport. Vakbondssecretaris Jan François (ACV-Transcom) noemde het zelfs een zeer goed gesprek. Begin vorige week dreigden de vakbonden nog met personeelsacties, maar na gisteren kwamen er een aantal positieve reacties. De directie beloofde inmiddels al om 11 werknemers aan te werven. Ook werd een methodiek besproken om te evalueren of er personeelstekort is in bepaalde diensten. Françcois gaf aan dat de vakbond