vrachtvervoer

Minder vrachtvervoer bij Brussels Airport

Het vrachtvervoer op Brussels Airport is in april gedaald met 6,9%. De daling is in lijn met de negatieve markttrend van het Europese luchtvrachtverkeer. De vrachtsector kent sinds eind vorig jaar een vertraagde groei. Vooral het volvrachtverkeer kent hierdoor een sterke terugval met -20,3% in vergelijking met april vorig jaar. Bijkomend voor Brussels Airport heeft Saudia Cargo haar activiteiten hier stopgezet. Daarnaast werd ook een aantal vrachtvluchten geannuleerd doordat het

Brussels Airport

Vracht Het vrachtvervoer op Brussels Airport kende in mei een groei met 15,9%, de grootste stijging van de afgelopen maanden. De luchtvracht neemt sterk toe (+11,3%) tegenover de maand mei van vorig jaar. Deze groei is merkbaar in alle segmenten, ook dat van de volvracht. Na een daling die twaalf maanden geleden begon, als gevolg van de strengere geluidsnormen van het Brussels Gewest, heeft het volvrachtsegment zich namelijk enigszins hersteld

Groei vracht op Brussels Airport

Het vrachtvervoer op Brussels Airport noteert voor het eerst sinds de aanslagen een positieve groei. Het vrachtvervoer is in augustus sterk gestegen met 6,6% in vergelijking met augustus vorig jaar. Vooral het volvrachtsegment is sterk gestegen met 26,2% dankzij de verdere ontwikkeling van Ethiopian Airlines Cargo. De express diensten zijn gestegen met 3,8% tegenover augustus 2015 dankzij de wereldwijde groei van e-commerce. Vracht aan boord van passagierstoestellen kent een daling

Touring vraagt uniformisering verkeers signalisatie voor vrachtvervoer

Volgens Touring is het aantal inschrijvingen van vrachtwagens in 2007 met 20% is toegenomen. “Ook het aantal verplaatsingen van binnen- en buitenlandse vrachtwagens blijft fors stijgen. Uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit blijkt dat in ons land zowat 42% vrachtwagens met een buitenlandse nummerplaat rondrijden”. Dit zorgt volgens hen voor veiligheidsproblemen en zedringen er bij de overheid op aan om hier meer aandacht aan te besteden.