Vrachtroutenetwerk in eerste 5 Vlaamse regio’s is klaar

Het vrachtroutenetwerk in Vlaanderen krijgt vorm. De opmaak van het vrachtroutnetwerk van de eerste 5 van de 28 regio’s in Vlaanderen is klaar. Het overleg en het studiewerk in de andere 23 regio’s is volop aan de gang. Dat heeft Vlaams Hilde Crevits vanmiddag gezegd in de commisse mobiliteit en openbare werken in het Vlaams Parlement. Het vrachtroutenetwerk tekent de gewenste, de voorkeurroutes uit voor het vrachtvervoer op de autosnelwegen en de hoofdwegen in Vlaanderen. Dat gebeurt in het kader van de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en het economisch belang.

Het Vlaamse vrachtroutenetwerk is een hoofdraamwerk, gebaseerd op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de wegencategorisering. Het doel is bovenlokaal een vrachtroutenetwerk uit te bouwen en mooi te stroomlijnen. Het gaat om het vrachtverkeer van en naar bedrijventerreinen die groter zijn dan 50 hectare en bedrijventerreinen met duidelijke logistieke of distributiefuncties. Er worden gewenste routes, voorkeurroutes langs de hoofdwegen voor het regionale vrachtverkeer voorgesteld en kwetsbare gebieden worden gevrijwaard. Bij de opmaak wordt rekening gehouden met bestaande of lopende lokale bewegwijzeringsplannen.  De keuze betekent niet dat andere routes niet meer toegankelijk zijn voor het vrachtverkeer.

Het vrachtroutenetwerk komt tot stand via een ruim overlegproces met allerlei overheden en organisaties (gemeentebesturen, provincies, intercommunales, Voka, Unizo, transportsector, …). Om dat overleg praktisch te houden, werd Vlaanderen in 28 regio’s ingedeeld.

Momenteel zijn de volgende 5 regio’s volledig afgewerkt en werden de andere regio’s opgestart :

1 West-Vlaanderen

Tussen : ten oosten van E42 (Frankrijk) / ten zuidoosten van A18-E40 / ten zuiden van A10-E40 /ten westen van A17-E403 / Ten noordenoosten van A22-E17

2 Oost-Vlaanderen

Tussen : ten zuidoosten van A14-E17 / ten zuiden van A10-E40 / ten westen van N45-N255 / Ten noorden van E429 (Wallonië)

3 Vlaams Brabant

Tussen : ten oosten van N45-N255 / ten zuiden van A10-E40 / ten westen van R0 Groot-Bijgaarden – Drogenbos  / ten zuiden van R0 (grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest) / ten westen van N5 / ten noorden van E429 (Wallonië)

4 Antwerpen

Tussen ten zuiden A21-E34 / ten westen van N74 / ten noorden van N71-R14-N19 / ten noorden A13 –E313

5 Limburg

Tussen ten zuiden van N19-R14-N71 / ten westen van N74-N715 / ten noorden van A2-E314 / ten noordoosten van A3-E313

De Vlaamse administratie Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid en het Agentschap Wegen en Verkeer willen het volledige overleg tegen mei 2013 afronden. Ze krijgen hiervoor de steun van het studiebureau MINT NV.

Bedoeling is dat MINT NV het eindrapport tijdens de zomermaanden van 2013 kan afwerken. Vlaams minister Crevits wil het definitieve vrachtroutenetwerk in het najaar aan alle betrokkenen kunnen voorstellen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits : “Het Vlaamse vrachtroutenetwerk duidt de gewenste routes aan voor vrachtwagenchauffeurs die goederen ophalen en leveren. Dankzij het vrachtroutenetwerk worden onnodige omwegen, onveilige verkeerssituaties en verdwaalde vrachtwagens vermeden. Dit komt de mobiliteit van alle weggebruikers en de verkeersleefbaarheid in de kernen ten goede en het verbetert de logistieke stroom. Dit hele proces gebeurt via een breed overleg met heel wat overheden en organisaties.

Eenmaal het raamwerk klaar is, zal de volgende stap het gebruik van het voorgestelde vrachtroutenetwerk op het terrein zelf zijn. Daarvoor lopen er gesprekken met de GPS-operatoren en kaartenmakers. Ook de transportsector en werkgeversorganisaties worden bij dat overleg betrokken. Zij zijn cruciale partners om de bedrijven te ondersteunen in de communicatie met transporteurs om de meest geschikte weg van en naar de regionale bedrijventerreinen te volgen.

Het vrachtroutenetwerk wordt ook vertaald in een bewegwijzeringsmodel. Een prototype hiervan is al enige tijd in werking voor de bedrijventerreinen van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Via een sterk vereenvoudigde en gemakkelijk interpreteerbare bewegwijzering vinden vrachtwagens snel de juiste route.

Ondersteuning van lokale overheden

Het vrachtroutenetwerk biedt kansen voor de lokale besturen. Om het vrachtroutenetwerk op lokaal niveau goede kansen te geven, is een verankering in de mobiliteitsplannen en in de structuurplannen nodig. De Vlaamse overheid is bereid om ook in de toekomst in het kader van het lokale mobiliteitsbeleid een actieve en coördinerende rol op te nemen bij de afstemming tussen gemeenten onderling.

Persmededeling van het kabinet van minister Hilde Crevits

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.