6 trends in transportmanagement

De 6 trends in transportmanagement in 2023

2023 is een jaar vol uitdagingen voor transportbeheerders. Zo moeten kosten onder controle gehouden worden, en tegelijkertijd moeten de service en de organisatorische capaciteiten verbeteren. De supply chain moet veerkrachtiger worden, arbeidsuitdagingen aanpakken én zorgen voor minder impact op het milieu. Eind 2022 daalde het aantal ingevoerde containers terug naar het niveau van 2019. Tarieven van zeetransport daalden sterk en de capaciteit steeg weer in de meeste gevallen. En dus