adr-reglement

Bijscholing OTM: vervoer gevaarlijke stoffen

Elke twee jaar kunnen er wijzigingen optreden in de voorschriften ten aanzien van het voervoer van gevaarlijke stoffen. Het is van groot belang dat eenieder die deze stoffen vervoert of laat vervoeren, op de hoogte is van deze wijzigingen om op die manier te voldoen aan de wettelijke vereisten. Niet-toepassing kan duur komen te staan door de hoogte van de gegeven boetes. Per 1 januari 2013 zijn er weer een