afvalstoffen

De vervuiler betaalt

Vanaf 1 januari zullen schippers in de binnenvaart moeten betalen voor hun afval. In ruil mogen ze hun afvalstoffen afgeven bij een van de ontvangstinrichtingen  langs de waterwegen. Het systeem hanteert het principe “de vervuiler betaalt”. In Belgie zal ITB de bijdragen innen en de financiering van de ontvangstinrichtingen op zich nemen. Betalingen gebeuren met een ecocard. Bron: De Lloyd