bam

Oosterweel verbinding haalt begroting uit balans

De Vlaamse regering zit met de Oosterweel verbinding nog met een belangrijk pijnpunt in haar begroting. Momenteel is die verbinding daar immers niet opgenomen en hoopt men dat dat ook niet zal moeten. Op 11 september zitten vertegenwoordigers van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) samen met Eurostat. Dit is het statistische bureau van de Europese Commissie. BAM hoopt de Oosterweelverbinding te kunnen betalen via publiek-private samenwerking. En dat zou willen

Geen nieuwe bouwaanvraag voor Oosterweel voor oktober 2012

De Vlaamse regering, BAM en het bouwconsortium Noriant hebben overeengekomen dat er geen nieuwe bouwaanvraag komt voor Oosterweel voor de verkiezingen van oktober 2012. Op 23 september stelde de Vlaamse regering aan de Europese commissie de vraag of Noriant mag beginnen aan het eerste deel van Oosterweel. Aangezien Europa 12 maanden tijd heeft om hierop een antwoord te geven, betekent dit dat dit dossier uitgesteld is tot na de volgende