belgian refining corporation

Algemene overslag daalt in Antwerpse haven

De haven van  Antwerpen heeft gedurende de eerste negen maanden van dit jaar 138.905.003 ton goederen behandeld. Dat betekent in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar een daling van 2,2 procent, voornamelijk te wijten aan het tijdelijk stilvallen van de activiteiten bij de Belgian Refining Corporation (BRC). De containeroverslag daalde de voorbije negen maanden lichtjes (-0,6 procent). Roro en droog massagoed behouden wel hun positieve koers van de voorbije