bijladingen

Controles op bijladingen in tweedehandswagens werken

De tweedehandsvoertuigen die via de haven van Antwerpen worden verscheept, bevatten beduidend minder bijladingen dan een half jaar geleden. Dat blijkt uit een meting die werd uitgevoerd sinds de Antwerpse haven scherper toeziet op tweedehandsvoertuigen en hun bijladingen. Onder bijlading worden alle goederen verstaan die niet tot het voertuig zelf behoren maar die samen in of met het voertuig verscheept worden. Enkele jaren geleden werd steeds duidelijker dat autohandelaars de