blue belt

De Europese Commissie wil de wetgevende voorstellen resulterend uit het Blue Belt-project, ter bevordering van de intra-Europese shortseatrafieken, tegen het voorjaar van 2013 klaar hebben. Bedoeling is dat alle regels een jaar later in werking treden waardoor er binnen de EU een “maritieme ruimte zonder grenzen” tot stand komt met vereenvoudigde douaneprocedures. Het project zelf startte onder het Belgische Voorzitterschap van de EU in de tweede helft van 2010. 250