cabotage

Transport en Logistiek Vlaanderen tegen verdere vrijmaking van cabotage

Transport en Logistiek Vlaanderen heeft kritiek op de vijf scenario’s die de Europese Commissie naar voor schoof rond  cabotage. TLV gelooft niet dat de vervoersmarkt klaar is voor een verdere vrijgave van de cabotage. Cabotage is vervoer in het binnenland, maar uitgevoerd door een vervoerder uit een andere Europese lidstaat. Vandaag kan cabotage, maar is beperkt tot drie ritten binnen de zeven dagen en aansluitend op een internationale rit naar

febetra

Vandaag heeft de Europese commissie het rapport der wijzen over de openstelling van de Europese transportmarkt bekend gemaakt. Dit rapport focust op 4 thema’s: het tekort aan chauffeurs, controles, cabotage en innovatie. Het rapport der wijzen stelt maatregelen voor om het imago van het wegvervoer te verbeteren en zodoende meer chauffeurs naar de sector te leiden. Het rapport vindt ook dat de Europese commissie innovatie binnen de sector moet ondersteunen.

TLV wil betere aanpak van illegaal vervoer

Transport en Logistiek Vlaanderen wil meer controle op het illegaal rijden. Ondernemingen uit de nieuwe EU landen worden vaak minder gecontroleerd op het naleven van de cabotageregel. Die zegt dat zij maximaal 3 keer een nationaal vervoer in België mogen uitvoeren op 7 dagen. Vaak zijn taal issues reden voor het minder controleren, maar dat kan natuurlijk niet. Belgische ondernemingen worden vaker gecontroleerd en geverbaliseerd wat volgens TLV de eerlijkheid