dbm contract

Eindelijk een noord zuid verbinding in de Kempen

De Vlaamse Regering keurde de gunning van het voorcontract en het DBM-contract voor de realisatie van de Noord Zuid Kempen goed. Dit is één van de zes punten die de Vlaamse Regering selecteerde om via alternatieve financiering te realiseren. De onderhandelingen zijn intussen ver gevorderd. Het project bestaat uit twee delen. Enerzijds wordt het op- en afrittencomplex Geel-West aan de E313, samen met de aanliggende kruispunten volledig heraangelegd. Er komen twee grote