decreet havenkapiteinsdienst

haven-Antwerpen-Container-terminals-at-Deurganckdock

In de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement werd donderdagnamiddag het voorstel van decreet havenkapiteinsdienst goedgekeurd. Met dit decreet wil Vlaanderen de werking van de havenkapiteinsdiensten van haar zeehavens moderniseren. Het initiatief is het resultaat van een proces van intensief overleg en wordt gesteund door alle Vlaamse havenbedrijven. Havenkapiteinsdiensten zijn de bijzondere politiediensten binnen de havenbedrijven die belast zijn met het politioneel toezicht op de bedrijvigheid binnen de haven. Zij