detachering

febetra

Gisteren hebben de Europese ministers van Werk bevestigd dat de notie ”detachering” ook van toepassing is op de transportsector, doch dat de specifieke regels omwille van het mobiel karakter van de werknemers in de transportsector aan de hand van een zogenaamde “lex specialis” in het kader van de “Mobility Package” zullen geconcretiseerd worden. Febetra wenst het principe van “Gelijk loon voor gelijk werk toe” in de lex specialis geïntegreerd te