eddy bruyninckx

Antwerpse haven krijgt de Award 2012 voor Best Belgian Sustainability Report

De Antwerpse haven heeft dinsdagavond de award gekregen voor Best Belgian Sustainability Report. De Award is een initiatief van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Business en Society en Kauri, het Belgisch netwerk dat interactie en samenwerking stimuleert rond duurzaamheid. De haven was met haar allereerste duurzaamheidsrapport genomineerd in de categorie ‘andere organisaties’. Eddy Bruyninckx (Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), Peter Van de Putte (Maatschappij Linkerscheldeoever) en Rudi De Meyer (Alfaport Antwerpen) namen

Bouwsteen voor toekomstig Scheldebeheer

De Antwerpse havengemeenschap ziet in de beslissing rond de Hedwigepolder in het concept-regeerakkoord van de Nederlandse regering een belangrijke bouwsteen voor het toekomstig Scheldebeheer. Volgens het Streefbeeld uit de Langetermijnvisie 2030 zijn de Scheldehavens als trekpaard voor de welvaart ook op dat moment optimaal toegankelijk. Om het ambitieuze streefbeeld voor 2030 te verwezenlijken, hebben Vlaanderen en Nederland de Ontwikkelingsschets 2010 opgesteld die ertoe moet leiden dat het Schelde-estuarium een gebied

Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen vreest prijzenslag met haven Rotterdam

Eddy Bruyninckx, directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen vreest dat het tot een pijnlijke prijzenslag zal komen met de haven van Rotterdam vanaf 2014. In dat jaar zal Rotterdam op de Tweede Maasvlakte twee grote containerterminals in gebruik nemen. Met het gebied dat op de zee gewonnen wordt, groeit de haven van Rotterdam met 20 procent en stijgt de capaciteit met maar liefst 50 procent. Ook op andere plaatsen in

Tolheffing Liefkenshoektunnel remt ontwikkeling haven op Antwerpen Linkeroever

Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen noemt de tol die betaald moet worden voor de Liefkenshoektunnel een rem op de havenontwikkeling op Antwerpen Linkeroever. Hij geeft daarbij aan dat ruim 70 procent van het verkeer langs deze tunnel havengebonden is. Bruyninckx noemt de tol dan ook nadelig voor de concurrentiepositie van de haven. Hij pleit voor het opgaan van de tol in de geplande kilometerheffing voor vrachtwagens.

Front tegen de loodsen

De impact van de acties van de loodsen, en zeker nu ook het vertrek van MSC, grootste klant van de haven in Antwerpen, slaat in als een bom. De havenwerkgevers en het Havenbedrijf riepen de overheden op een persconferentie op om niet in te gaan op de eisen van de loodsen. Ze vragen om actief te zoeken naar middelen om de loodsen buitenspel te zetten. Het initiatief voor de persconferentie

Meer dan 187 mlj ton door Antwerpse haven in 2011

In 2011 behandelde de Antwerpse haven iets meer dan 187 ton goederen. Dat is zelfs nog iets meer dan eind december was aangegeven. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2010. De containeroverslag ging met 2,5% omhoog, het vloeibaar massagoed zelfs met 12,2%. Het roroverkeer en conventioneel stukgoed stegen met 14%. Enkel het droog massagoed ging achteruit. Dat kwam neer op -3,5%. In totaal bezochten 15.240 zeeschepen en

Succesvol eerste kwartaal voor Antwerpse haven

Het eerste kwartaal was bijzonder succesvol voor de Antwerpse haven wat betreft overslag. Een verbreking van het record van 2008 is mogelijk. In het eerste kwartaal behandelde de haven 12,7 procent meer dan vorig jaar. Opvallend is dat ook het stukgoed een stevige stijging kent. Dat is hoopgevend omdat stukgoed in Antwerpen al jaren terrein verliest. Het gros van de overslag realiseert de haven in de containersector, die zowat de