EV-banden

Wat voor impact gaan elektrische vrachtwagens op de autobanden hebben?

Uit onderzoek blijkt dat de Belgische transportsector verantwoordelijk is voor meer dan 20% van de uitstoot van broeikasgassen, en dan met name CO2. Deze uitstoot wordt vooral veroorzaakt door het wegvervoer en in mindere mate door de binnenscheepvaart en het spoorwegvervoer. Voor een betere luchtkwaliteit moet België in het kader van het klimaatakkoord van Parijs de CO2-emissies tegen 2030 met 35% reduceren. In Vlaanderen wil de overheid dit doel bereiken