ExxonMobil

3 misvattingen over diesel

Door de steeds strengere milieunormen worden de milieuprestaties van diesel onder de loep genomen. Tegelijkertijd wekken alternatieve brandstoffen en elektrische voertuigen steeds meer belangstelling op. Toch zijn de tijden van diesel als brandstof voor vrachtvervoer nog lang niet voorbij, ondanks het feit dat er over de brandstof enkele misvattingen bestaan. Om een goed geïnformeerd debat over brandstofopties en milieuregelgeving mogelijk te maken, is het belangrijk die misvattingen recht te zetten.