Fransen J. Transport

Corneel Geerts - Fransen

Fransen J. Transport (FJT) zal vanaf 1 januari haar activiteiten overdragen aan Corneel Geerts Transportgroup. FJT is een Belgische vervoerder met haar specialiteit voor het transporteren van goederen tussen Benelux enZwitserland, zowel op transport als douane gebied. De naam Fransen zal blijven, alsook al het personeel. De activiteiten van FJT zullen volledig parallel lopen met de huidige activiteiten van Corneel Geerts tussen de Benelux en Zwitserland. Ook de huidige locatie