greet jansen

Greet Jansen verlaat VIB

Greet Jansen, Managing Director, heeft VIB per eind augustus verlaten om  een nieuwe wending aan haar carrière te geven. VIB is haar bijzonder erkentelijk voor het vele werk dat ze voor VIB heeft verricht op het gebied van contacten met onze leden, het organiseren van events e.d. VIB, de raden van bestuur en al zijn leden wensen haar  al het beste toe  ! De dagelijkse leiding van VIB wordt overgenomen