Groene waterstof

groene waterstof

De Haven van Gent krijgt een groene waterstof fabriek. Er wordt een elektrolyse-eenheid gebouwd van 2,5 megawatt om waterstof te maken. Er is een uitbreidingsmogelijkheid om deze capaciteit te verdubbelen. De bouw past in het plan om een groene energiehub te maken in de Gentse haven. Groene waterstof is gewonnen zonder CO2-uitstoot. De meeste waterstof die vandaag gemaakt wordt, maakt nog gebruik van aardgas en heeft dus wel CO2 uitstoot.

groene waterstof

De Port of Antwerp-Bruges en de haven van Duisburg (Duitsland) gaan samenwerken, met een focus op de aanvoer van groene waterstof. Duisburg is de grootste binnenhaven in de wereld. De haven van Antwerpen-Zeebrugge profileerde zich eerder al als de energiehub van Europa en het Duitse Ruhrgebied heeft heel wat vraag naar groene waterstof. Volgens Annick de Ridder, schepen van haven in Antwerpen is het de bedoeling dat er nog extra

groene waterstof

Port of Antwerp-Bruges wil een sterke speler zijn op het vlak van groene waterstof. Ze is daarom lid geworden van H2Global, welke als doel heeft om groene waterstof rendabel te maken en een alternatief te geven voor de fossiele brandstoffen die we invoeren uit het buitenland. CEO Jacques Vandermeiren wil het havenbedrijf klimaatneutraal krijgen tegen 2050. Hij wil de haven positioneren als een energie- en grondstoffenhub om de marktontwikkeling van