havenarbeiders

CAO voor havenarbeiders ondertekend

Gisteren ondertekenden vakbonden en werkgevers het sociaal akkoord over een nationale cao voor de havenarbeiders voor 2011-2012. Guy Vankrunkelsven, directeur van werkgeversorganisatie CEPA, bevestigde dat de werknemers positief gestemd hadden. Eerder waren de randvoorwaarden van het akkoord al vrijgegeven. De leeftijd voor vervroegde uitstap om medische redenen gaat terug naar de gewone regeling. De havenarbeiders gaan nu een jaarpremie krijgen van 360 euro ipv 250 euro. Bron: GVA

Minister van Werk wil modernisering van de havenarbeid

Minister van Werk Monica De Coninck wil vanaf februari beginnen aan de modernisering van de havenarbeid. Volgende maand zal ze informeel overleg voeren met de sociale partners en de havenbesturen. Havenarbeiders hebben in ons land een speciaal statuut. Maar de zogenaamde wet-Major staat onder druk van Europa. Daarom wil de regering nu zelf het initatief nemen om al aan modernisering te werken, nog voor Europa België verplicht. Op dit moment