havenuitbreiding

Haven zeebrugge wil uitbreiden naar de Zee

Het gaat goed met de haven van Zeebrugge. In de eerste 6 maanden van dit jaar groeide de haven met ruim 12% ten opzichte van het eerste half jaar van 2018. Het havenbestuur overweegt nu opnieuw een uitbreiding in de richting van de zee. In het tweede semester van dit jaar wordt een toename van de intercontinentale lijnen verwacht. Deze trafiek wordt in de voorhaven behandeld, waar nu extra capaciteit

Gemeente Beveren mogelijk naar gerecht over havenuitbreiding

De gemeente Beveren laat weten erg teleurgesteld te zijn over de beslissing van de Vlaamse overheid om de haven te laten uitbreiden op hun gemeente. De Vlaamse regering besloot dat de Beverse gehuchten Ouden Doel en Rapenburg, met in totaal 57 inwoners binnen zeven jaar moet wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven. De woonkernen worden onteigend voor natuurcompensatie. Een havenspecialist bij het gemeentebestuur zegt nochtans dat na Doel