ijsbrekers

Waterwegen blijven bevaarbaar

De waterwegen in ons land blijven ondanks de hevige wintertoestanden bevaarbaar. Dat laat de nv Waterwegen en Zeekanaal weten. Voor vervoer van goederen blijven de waterwegen dus een goed alternatief voor de wegen en de spoorwegen. De sluizen werken optimaal en er doet zich op dit moment nog geen ijsvorming voor. Als de vorst zich doorzet, zullen er ijsbrekers ingezet worden om de logistiek en transport in ons land te ondersteunen.  Bron: