Leeward

Het scheepvaartwetboek: Hoe moeten zeeschepen geregistreerd worden?

De regelgeving omtrent de registratie van zeeschepen wordt opgenomen in het nieuw Scheepvaartwetboek. Het nieuwe Scheepvaartwetboek bepaalt o.a. de registratievoorwaarden en de gevolgen hiervan. Leeward vat de belangrijkste bepalingen en wijzigingen samen. Het artikel 2.2.1.2 van het Scheepvaartwetboek bepaalt dat een zeeschip slechts onder de Belgische vlag mag varen, wanneer het in het Belgisch zeeschepenregister geregistreerd is. Wanneer het zeeschip geregistreerd is in het Belgisch zeeschepenregister, is het zeeschip gerechtigd