Lerend netwerk automatisering en robotisering

VIL - Lerende netwerken

De trend naar automatisering en robotisering in magazijnen is ingezet! Om competitief te blijven is het belangrijk dat uw bedrijf tijdig de omslag maakt. Uiteraard blijft de grote uitdaging om door de bomen het bos te blijven zien: welke concepten, technologieën en systemen zijn beschikbaar voor uw magazijn van de toekomst? In het Lerend Netwerk Automatisering en Robotisering komt een vaste, beperkte groep van gelijkgestemde bedrijven gedurende een semester vijf