leterme

Leterme bespreekt ijzeren Rijn met Merkel

Angela Merkel, de Duitse bondskanselier, heeft een gesprek gehad met premier Yves Leterme. Dat ging over bilaterale en Europese dossiers als de IJzeren Rijn. Leterme benadrukte het belang van de spoorverbinding tussen de Belgische havens en het Ruhrgebied voor het transport van goederen. Het dossier van de IJzeren Rijn loopt al jaren stroef omwille van kwesties over de kostenverdeling en omdat er geen besluiten genomen worden over het traject dat