nieuw havenhuis

Bouwkost nieuw Havenhuis bedraagt iets meer dan 50 miljoen euro

De raad van bestuur van het Havenbedrijf heeft maandagavond een extra kost van 145.000 euro bovenop het bouwbudget van 49,9 miljoen euro voor het nieuwe Havenhuis goedgekeurd. Eerder werden al twee kleinere verrekeningen doorgevoerd, die resulteerden in een extra kost van 3.000 euro bovenop het goedgekeurde bouwbudget. De verrekeningen zijn het resultaat van extra kosten die opduiken tijdens de bouwfase, maar houden even goed rekening met optimalisaties van het bestek.