online handel

Nachtwerk nodig om e-commerce in België concurrentieel te maken

België staat achter op het vlak van e-commerce tegenover de buurlanden. Momenteel is het niet mogelijk om orders nog te verwerken die na 20u binnenkomen op Belgische webshops. In onze buurlanden kan dit wel doordat nachtarbeid in de e-commerce er wel mogelijk is. Daardoor kunnen die shops sneller de bestelde goederen bij de klant krijgen. Na een rondetafel over e-commerce vandaag (dinsdag) liet minister van Werk en Economie Kris Peeters