Oost-Europese chauffeurs

Vakbonden klagen gebruik Oost-Europese chauffeurs bij Ikea aan

De vakbonden zijn er niet over te spreken dat de transporten vanuit het DC van Ikea in Genk uitgevoerd worden door goedkope Oost-Europese chauffeurs. Volgens hen maakt Ikea zich schuldig aan arbeidsverdringing. Ook wordt er gesproken over uitbuiting van deze chauffeurs, omdat die zouden werken voor een bruto loon van 2,5 euro. Wettelijk gezien, kan er weinig aan gedaan worden. De Belgische arbeidsinspectie heeft geen bevoegdheid om op te treden