oosterhout container terminal

Haven Antwerpen gaat verbindingen met Zuidoost Nederland verbeteren

Vorig jaar voerde het Havenbedrijf een strategische achterlandanalyse uit om de suboptimale, intermodale aanwezigheid van de haven van Antwerpen te versterken. Via een open projectoproep aan de uitgebreide havengemeenschap, konden externe partijen nieuwe of verbeterde spoor- en/of binnenvaartverbindingen voorstellen om de Antwerpse haven beter aan te sluiten op het netwerk van inlandterminals in Zuidoost-Nederland. Op die manier wil het Havenbedrijf de ontsluiting van de haven met haar kernachterland verder optimaliseren.