Oosterweel verbinding

Oosterweel verbinding haalt begroting uit balans

De Vlaamse regering zit met de Oosterweel verbinding nog met een belangrijk pijnpunt in haar begroting. Momenteel is die verbinding daar immers niet opgenomen en hoopt men dat dat ook niet zal moeten. Op 11 september zitten vertegenwoordigers van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) samen met Eurostat. Dit is het statistische bureau van de Europese Commissie. BAM hoopt de Oosterweelverbinding te kunnen betalen via publiek-private samenwerking. En dat zou willen