otm

De EU heeft het moeilijk met grensoverschrijdend vervoer

In de EU richtlijn 96/35 die handelt over maten en gewichten wordt gesteld dat, naast een maximale lengte, het grensoverschrijdende totaal voertuiggewicht (wel MTM of GVW genoemd) 40 ton mag zijn. In de uitzonderingsclausules wordt echter toegelaten dat individuele landen, voor nationaal verkeer, afwijkingen (naar boven) mogen toelaten. Zo is het GVW voor België, onder asvoorwaarden, bijvoorbeeld 44 ton en in Nederland is dat 50 ton. Zoals het er nu

Visie OTM: Witboek over transport en wat dit betekent voor verladers

Op geregelde tijden publiceren Europese commissarissen Wit- en Groenboeken. We herinneren ons nog wel het befaamde, tot 2010 werkzame, Witboek van de Portugese commissaris Loyola de Palacio die ons in 2001 een verplichte ‘modal shift’ wilde opleggen; een voornemen welke overigens volledig faalde. De overheid kan gewoonweg, om vele redenen,verladers niet voorschrijven welke modaliteit ze op welk moment willen inzetten. Daarna kwamen transportcommissarissen Barrot en Tajani ons verschillende zaken voorhouden