overladen vrachtwagens

Nieuw Weigh in Motion systeem (WIM) in Deerlijk

Sinds kort staat er een Weigh in Motion systeem langs de E17 in Deerlijk richting Gent. Dat systeem weegt continu alle rijdende voertuigen en kan potentieel overladen vrachtwagens detecteren. Die vrachtwagens kunnen afgeleidt worden voor een rechtsgeldige controle op een vaste weegbrug. Vrachtwagens die overladen zijn, brngen schade toe aan de wegen en kunnen ook wegen op de verkeersveiligheid. In totaal staan er nu 5 WIM systemen langs de Vlaamse