ovonde

Nieuwe Sluis Zeebrugge - Ovonde

Het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge onderzoekt vandaag verschillende alternatieven om tot een finaal inrichtingsalternatief te komen voor het project. De alternatieven die nu op tafel liggen, staan in de geactualiseerde projectonderzoeksnota. De tussentijdse onderzoeksresultaten tonen echter aan dat het alternatief ‘ovonde’ kan worden verbeterd om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Het projectteam stelde een tussennota op waarin de aanpassing van dit alternatief in detail wordt toegelicht. Iedereen