Polluted Packaging Logistics

afval vaten

Er zijn heel wat regels over de afvoer en verwerking van lege, ongereinigde chemische verpakkingen. Veel van die regels zijn bovendien vaag en voor interpretatie vatbaar. Er is dringend nood aan vereenvoudiging. Dat blijkt uit de resultaten van het project ‘Polluted Packaging Logistics’, dat VIL heeft uitgewerkt met dertien bedrijven. De logistiek van verpakkingen die met chemicaliën vervuild zijn, blijkt voor veel bedrijven een tijdrovende en kostelijke bezigheid. Het gaat