promotie binnenvaart vlaanderen

Zeehavens van kapitaal belang voor de binnenvaart

De binnenvaart wordt voortdurend belangrijker bij de aan- en afvoer in onze havens. Dat is een gunstige evolutie voor wie het zwaar goederenvervoer over de weg wil beperken. Ook worden vanuit de zeehavens steeds meer containers per binnenschip vervoerd naar het hinterland, vooral vanuit de haven van Antwerpen. In tegenstelling tot de situatie in de havens, stagneert het containervoer op de terminals langs onze binnenwateren. Deze conclusie trekt Promotie Binnenvaart

proefproject voor versnelde opleiding van matroos tot schipper op een binnenschip

Promotie Binnenvaart Vlaanderen begint met een proefproject voor een versnelde opleiding van matrozen tot schipper op een binnenschip. Het initiatief gaat vandaag van start, en gebeurt in samenwerking met Syntra Midden-Vlaanderen en de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Hoewel de binnenvaart reeds grotendeels een gewestelijke materie is, blijft de federale overheid in ons land nog altijd bevoegd voor de algemene reglementering op het verkeer en vervoer. Daaronder valt ook het