rekenkamer

intermodaal

De transportsector is een grote factor in de uitstoot van broeikasgassen. Met de Green Deal wil de Europese Commissie tegen 2050 zorgen dat de sector 90% minder uitstoot. Een belangrijk aspect in dat plan is intermodaal transport, waarbij enkel de laatste kilometers nog over de weg lopen, en de rest zoveel mogelijk via het spoor het het water. De Europese Rekenkamer berekende echter dat Europa nog veel te weinig resultaat