rent-a-ship

Rent-a-ship met vertraging toch van start

Vanaf 1 november varen 200 schepen onder de vlag van Rent-a-Ship. Het intitiatief beoogt meer transparantie in de sector van de binnenvaart. Ondernemers in de binnenvaart organiseren zich en presenteren zich gezamelijk. Op die manier moet er meer transparantie komen over de kosten, maar moet er ook een evolutie komen naar een efficiëntere aanpak van het transport. Doel hier is een betere service en hogere betrouwbaarheid. Rent-a-Ship baseert zijn beleid