Rudi Vervoort

Sven Gatz

Vlaanderen, Wallonië en Brussel discussiëren nog heftig over de kilometerheffing, maar Brussel wacht niet. Het begint met voorbereidende investeringen voor een slimme kilometerheffing (bron: de Standaard). ‘We mogen nu absoluut niet stilvallen’, zegt minister Sven Gatz (Open VLD). Ongeveer 68 miljoen euro zal zorgen voor een uitbreiding van het cameranetwerk, maar er komt ook een nieuwe mobiliteitsapp. Europa betaalt hier 51 miljoen van via het Europese relanceplan. Gatz geeft aan dat

haven Brussel

De raad van bestuur van de Haven van Brussel heeft vandaag beslist opnieuw een toewijzingsprocedure op te starten voor een concessie voor de exploitatie van een roll-on/roll-off terminal in de Brusselse voorhaven, bestemd voor het vervoer van voertuigen tussen Brussel en Antwerpen. Na zorgvuldige juridische analyse is gebleken dat de enige offerte die de Haven van Brussel naar aanleiding van de voorgaande procedure heeft ontvangen niet beantwoordde aan de voorschriften