scheepsafval

Antwerpse haven is voorbeeld voor inzameling scheepsafval

De scheepvaart is veruit de meest energie performante manier van transport, toch heeft deze modus ook een impact op het milieu. Zowel op Europees als op internationaal niveau werd al heel wat regelgeving geïnstalleerd om de vervuiling door de scheepvaart aan banden te leggen. Ook de Antwerpse haven heeft heel wat initiatieven ontwikkeld om de inzameling van scheepsafval aan te moedigen. Meer nog, de haven van Antwerpen wordt, wanneer het