scheldeverdragen

Bouwsteen voor toekomstig Scheldebeheer

De Antwerpse havengemeenschap ziet in de beslissing rond de Hedwigepolder in het concept-regeerakkoord van de Nederlandse regering een belangrijke bouwsteen voor het toekomstig Scheldebeheer. Volgens het Streefbeeld uit de Langetermijnvisie 2030 zijn de Scheldehavens als trekpaard voor de welvaart ook op dat moment optimaal toegankelijk. Om het ambitieuze streefbeeld voor 2030 te verwezenlijken, hebben Vlaanderen en Nederland de Ontwikkelingsschets 2010 opgesteld die ertoe moet leiden dat het Schelde-estuarium een gebied

Annick de Ridder hekelt houding Nederland over Hedwigepolder

Vlaams parlementslid Annick De Ridder (Open Vld) staat op tegen de mening van de Nederlandse regering wat betreft de Hedwigepolder. “Het dossier wordt opnieuw op de lange baan geschoven. Ondertussen is het duidelijk geworden dat Europa nooit zal instemmen met de Nederlandse alternatieven. Het heeft allemaal al veel te lang geduurd”. Nederland wil de Europese Commissie overtuigen van de alternatieven die er zijn voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Volgens

Vlaamse regering te slap over dossier Hedwigepolder

De Vlaamse regering reageert te slap betreft het dossier van de Hedwigepolder, althans dat is de mening van Vlaams parlementslid Annick De Ridder. Volgens haar dreigt er gevaar voor de Antwerpse haven als de Vlaamse regering niet snel stappen onderneemt. Zelf wil ze alvast aan de Europese Commissie vragen om een inbreukprocedure tegen Nederland op te starten. In de Scheldeverdragen werd afgesproken dat Nederland de Hedwigepolder zou ontpolderen. De Nederlanders