schending gelijkheidsbeginsel

Is de kilometerheffing een schending van het gelijkheidsbeginsel?

Binnenkort moet het Grondwettelijk Hof zich uitspreken of de kilometerheffing een schending is van het gelijkheidsbeginsel. De kilometerheffing is een heffing op voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van goederen en een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton hebben. De redenering is dat er een heffing mag geheven worden op de impact die deze voertuigen hebben op het milieu en de weginfrastructuur. Nochtans worden met de heffing