simulatie

Expertartikel: Simulatie als strategische tool voor warehousing

Het nemen van de juiste strategische beslissingen voor uw warehousing operaties is slechts mogelijk wanneer de potentiële impact van verschillende strategieën correct kan worden gekwantificeerd. Simulatie is een van de manieren waarop de financiële en operationele impact van operationele wijzigingen kan worden berekend. Het doel van dit artikel is meer inzicht te verschaffen over het waarom van simulatie, met name de voordelen die deze techniek kan bieden boven andere methodes