Smart port

echodrone Haven Antwerpen

Met de lancering van een geheel autonoom peilvaartuig ‘Echodrone’ met unieke technologie wordt de Antwerpse Haven steeds slimmer. Het vaartuig, is een prototype dat momenteel wordt ontwikkeld als aanvulling op de operationele peilboot, de ‘Echo’, die doorheen de haven verschillende dieptemetingen uitvoert om een veilige doorgang voor de scheepvaart te kunnen garanderen. De cloud-gebaseerde technologie, een primeur, werd ontwikkeld in partnership Havenbedrijf-dotOCean en is slechts een van de talrijke initiatieven