smog

Smog alarm voorbij

Sinds 6u deze morgen in het smogalarm voorbij. De maximum snelheid is dus weer 120. De vorige dagen was dat maximum verlaagd tot 90 door een te hoge concentratie fijn stof in de lucht. De kwaliteit van de lucht is intussen verbeterd. Bijna 5000 mensen werden geflitst tijdens het smogalarm.