steunmaatregel

binnenvaart - foto vlaamse overheid

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 14 januari haar definitieve goedkeuring gegeven aan een tijdelijke financiële ondersteuning van de binnenvaartsector. “Concreet gaat het over een steunmaatregel waarmee we een deel van de extra kosten dekken die gepaard gaan met het inleggen van extra verbindingen naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge. De komende 4 jaar maken we met Vlaanderen

Vlaamse steun voor intermodaal vervoer

Een Vlaamse regeling zorgt vanaf 1 januari voor steun aan verladers die gebruik maken van het intermodaal vervoer via de waterweg. De steun geldt voor iedere volle container die van of naar een Vlaamse zeehaven komen via een Vlaamse inland terminal en die in Vlaanderen vertrokken zijn of hier aankomen. Voor elke volle container zal de verlader een vergoeding ontvangen van 17,50 euro. Verladers moeten hiervoor een contract afsluiten met