supertrucks

Mobiliteitsraad positief over Supertrucks

In 2009 en 2011 sprak de Mobiliteitsraad (MORA) zich uit voor een beperkt proefproject met Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV) maar koppelde daaraan welbepaalde voorwaarden. Het uitvoeringsbesluit dat nu aan de MORA voor advies werd voorgelegd komt grotendeels tegemoet aan deze voorwaarden. MORA geeft zijn toestemming voor het organiseren van een proefproject met supertrucks.  De Raad vraagt wel om in de aanloop van het proefproject rekening te houden met een