Tewerkstelling

Jobs North Sea Port

Bij de start van de fusie op 1 januari 2018 telde North Sea Port 96.750 directe en indirecte jobs. Zes jaar later staat de teller op 105.912, afgerond 106.000. De toegevoegde waarde nam eveneens toe.Onder meer de komst van nieuwe bedrijven, uitbreidingen bij bestaande bedrijven, het ontwikkelen van de energietransitie en de circulaire economie, en de talrijke realisaties in het segment van de logistiek en opslag zorgden in deze periode